BREV AKTION - Amnestygruppen om Børn

Kære alle,

 

 Månedens brevaktion handler om børn i Colombia.

 

Mange hilsner

Amnestygruppen om Børn                                                 

 Vision: Amnestygruppen om Børn arbejder for en verden, hvor hvert eneste barn nyder alle de rettigheder, som er nedfældet i Børnekonventionen. Se konventionen skrevet i et letforståeligt sprog her

 

Mission: At handle for at forhindre alvorlige krænkelser af rettighederne nedfældet i Børnekonventionen

 

BREV TIL PRÆSIDENTEN: 

 

President

Juan Manuel Santos

Presidente de la República

Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26

Bogotá, Colombia

 

 

Dear Mr. President,

 

Indigenous peoples in Chocó in danger

 

I'm writing to you regarding violations of the rights of the Wounaan and Embera Indigenous peoples in Chocó, western Colombia.

On 20 August, an armed confrontation was reported between troops of the Colombian armed forces and the Ejército De Liberación Nacional (ELN) 700 metres from the Wounaan territory of Puerto Olave, on the San Juan River.

On 22 August, an armed confrontation tool place between troops of the Colombian armed forces and the ELN inside the communities of JUUN DUR (a Wounaan Indigenous reserve) and QUIPARALITO (an Embera Indigenous reserve) on the banks of the Truandó River in Riosucio, northern Chocó. Here Ana María Mepaquito, a 22-year-old Indigenous woman and mother of three young children, died as a result of the crossfire.

The members of these Indigenous communities are being confined within their territories, since the alleged presence of land mines has caused them to fear for their safety. Therefore, the people of JUUN DUUR and QUIPARALITO cannot go hunting, which is their main food source and transportation of food reaching the communities is limited, which has led to a serious humanitarian situation. Finally, Amnesty International continues to receive reports about increasing forced recruitment among Indigenous girls and boys in the area.

Therefore, I request the Colombian government to take the necessary measures to enable humanitarian aid to arrive.

I urge you to ensure urgent humanitarian relief to the confined communities of JUUN DUR and QUIPARALITO and provide protection to the neighbouring communities of Peñas Blancas, Jagual, Marcial and Pichindé.

Furthermore, I call on you to ensure a comprehensive State presence in the Truandó and San Juan river basins guaranteeing protection, security and free mobility of indigenous peoples in the area.

 

Yours sincerely,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    Oversættelse af appelbrev – Colombia, indfødt befolkning

 

Indfødt befolkning i Chocó i fare

Jeg skriver til Dem om krænkelser af rettighederne for de indfødte Wounaan og Embera samfund i Chocó i det vestlige Colombia.

Den 20. august blev der rapporteret om en væbnet konfrontation mellem tropper fra de colombianske væbnede styrker, og Ejército De Liberación Nacional (ELN) 700 meter fra Wounaan-området i Puerto Olave ved San Juan-floden.

Den 22. august foregik en væbnet konfrontation mellem tropper fra de colombianske væbnede styrker og ELN indenfor områderne for samfundene JUUN DUR (et Wounaan reservat) og QUIPARALITO (et Embera reservat) ved Truandó floden i Riosucio i det nordlige Chocó. Her døde Ana María Mepaquito, en 22-årig indfødt kvinde og mor til tre små børn, i krydsilden.

Medlemmerne af disse oprindelige samfund er nødt til at holde sig indenfor sine territorier, da den påståede tilstedeværelse af landminer har fået dem til at frygte for sikkerheden. Derfor kan folkene i JUUN DUUR og QUIPARALITO ikke gå på jagt, hvilket er deres vigtigste fødevarekilde, og transport af fødevarer til disse samfund er begrænset, hvilket har ført til en alvorlig humanitær situation. Endelig fortsætter Amnesty International med at modtage rapporter om øget tvungen rekruttering blandt indfødte piger og drenge i området.

Derfor anmoder jeg den colombianske regering om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre ankomsten af humanitær bistand.

Jeg opfordrer Dem til at sørge for hurtig humanitær bistand til de isolerede samfund JUUN DUR og QUIPARALITO og yde beskyttelse til de nærliggende samfund Peñas Blancas, Jagual, Marcial og Pichindé.

Desuden opfordrer jeg Dem til at sikre en omfattende statstilstedeværelse i Truandó og San Juan-flodområderne for at sikre beskyttelse, sikkerhed og fri bevægelighed for de oprindelige folk i området.

 

Derfor opfordrer jeg Dem til hurtigt og i væsentlig grad at øge opmærksomheden på de grundlæggende humanitære behov som medicinske forsyninger, mad, vand og husly og prioritere beskyttelse af befolkningen, især for børn, unge og ældre uden husly.

Yderligere opfordrer jeg Dem til at garantere menneskerettighederne for de mennesker, der krydser grænsen til mexicansk territorium og prioritere humanitære mål over håndhævelse af indvandringsforanstaltninger på nuværende tidspunkt.